Norrlands inland förlorar statliga jobb

Mellan åren 1993 och 2005 försvann över 2300 statliga jobb från Norrlands inland.

Vilhelmina kommun är värst drabbat, där har nästan hälften av jobben
försvunnit. I Stockholm har det däremot tillkommit 6.700 fler jobb
under samma period. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån som
har sammanställts av tidningen Västerbottens-Kuriren.
Just nu finns det också stor ora att fler jobb försvinner från
Försäkringskassan, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, som alla har
sagt att de vill ta bort kontor eller säga upp anställda. Farhågor
finns också att Domstolsverket ska lägga ner tingsrätter, skriver
tidningen. På internet pågår ett folkligt upprop, inlandsuppropet.se,
som hittills har samlat nästan 4.000 namn i protest mot de statliga
nedskärningarna.

49 procent färre
Staten har sedan flera år tillbaka sagt upp människor i glesbygden och
låtit kontoren i de större städerna, visar Västerbottens-Kurirens
granskning. Vilhelmina kommun och Storuman är de värst drabbade i
Norrlands inland, där har 49 procent respektive 45 procent av jobben
inom statliga förvaltningar försvunnit. Detta kan jämföras med att
under samma period så ökad antalet statliga jobb med 499 från 6.087
jobb. Trenden är likadan i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, där
smp glesbyggdskommuner har fått allt färre jobb medan det har ökat i
större städer näramare kusten, skriver tidningen.

Likadant i hela landet
Men trenden är inte bara specifik för Norrland utan bilden ser likadan
ut i hela landet. Inom förvaltningarna så har de statligt anställda
ökat men jobben har hamnat i storstäderna. I Stockholms kommun blev det
exempelvis 6728 fler jobb under tolvårsperioden, skriver
Västerbottens-Kuriren.

(Tidningen Flamman)

Vår Facebook-sida
Vår Facebook-sida
 • Ekonom­isk jämlik­het får Sverige på fötter 6 oktober, 2020
  Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. – Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, […]
  jonwik
 • ”Nu får det vara slut på nedskärningar” 2 oktober, 2020
  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och […]
  jonwik
 • Vänsterpartiets kongress skjuts fram 21 mars, 2020
  På grund av coronapandemin har Vänsterpartiet beslutat att skjuta fram sin partikongress. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020. Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval som partiledare på kongressen. Beslutet om att skjuta fram kongressen innebär att han är kvar som partiledare till dess. […]
  Tommy Gabrielsson