Kvinnor får sämre vård

Kvinnor får vänta längre på operation, får mindre dyra behandlingar än män och känner sig ofta sämre bemötta i vården.
Men också män drabbas av att sjukvården har mannen som norm.

Fortfarande finns det omotiverade skillnader mellan kvinnor och män när
det gäller tillgången till utredning och behandling av en rad
sjukdomar, konstaterar Sveriges Kommuner och Landsting i en
kunskapsöversikt över den ojämställda vården.
Till exempel får kvinnor med hjärtinfarkt vänta längre på undersökning och EKG-tagning än män.
– Många gånger har kvinnor nytta av samma vård men det kan också
vara viktigt att få vården anpassad, säger Goldina Smirthwaite, genus-
och kulturvetare som skrivit rapporten.

Läs artikeln i Aftonbladet

Vår Facebook-sida
Vår Facebook-sida
 • Ekonom­isk jämlik­het får Sverige på fötter 6 oktober, 2020
  Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. – Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, […]
  jonwik
 • ”Nu får det vara slut på nedskärningar” 2 oktober, 2020
  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och […]
  jonwik
 • Vänsterpartiets kongress skjuts fram 21 mars, 2020
  På grund av coronapandemin har Vänsterpartiet beslutat att skjuta fram sin partikongress. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020. Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval som partiledare på kongressen. Beslutet om att skjuta fram kongressen innebär att han är kvar som partiledare till dess. […]
  Tommy Gabrielsson