Om skolbeslutet i Bildningsnämnden den 22 maj

Bildningsnämnden, liksom övriga nämnder i kommunen har en ekonomi och verksamhet som inte är i balans. Kostnaderna överstiger resurserna. Få elever och förhållandevis stora lokaler är ett problem för skolverksamheten, som i längden undergräver kvalité och resurser.

Behovet av förändringar har föranlett en utredning som genomförts av bildningsförvaltningen som nyligen presenterade sitt förslag på åtgärder: Nedläggning av Ytterlännässkolan och att Grämestaskolan omvandlas till en F-3 skola från höstterminen 2020. Utredningen föreslår att antalet högstadieskolor i framtiden blir 2 (Gudmundrå och Höga Kustenskolan). Bollstaelever hänvisas från årskurs 7 till Gudmundrå, och elever från Nylandsområdet till Höga Kustenskolan. Elever årskurs 4-6 från Grämestaskolan hänvisas till Kramforsskolan. Antalet skolor i kommunen för yngre barn fortsätter att vara 9 st. Förslag till beslut om omstrukturering av kommunens förskolor kommer senare efter ytterligare utredning och omfattas inte av gårdagens beslut i bildningsnämnden.

Vänsterpartiet har på medlemsmöten och parlamentarikermöten analyserat utredningen och diskuterat alternativen till utredningens förslag. Kompletterande frågor har ställts till förvaltningen angående kostnader och möjliga andra besparingar och förändringar. Diskussionerna inom partiet har förts och olika uppfattningar har framkommit. Det har varit svårt att se några tillräckligt hållbara alternativ (pedagogiskt och ekonomiskt) till den utredning som bildningsförvaltningen genomfört.

Bakom beslutet gällande Ytterlännäs tror vi också att kvaliteten kan bli bättre då man kan använda resurserna mer effektivt, detta mot bakgrund av att det totala elevantalet sjunker på högstadiet. Gällande Grämesta så informerade förvaltningschefen att man efter inspektion av lokalerna bedömer att det går att flytta in två förskoleavdelningar i skolbyggnaden. En förskole-F-3 enhet på Grämesta kan då skapas.

I grunden har vi en nationell politik som missgynnar landsbygden. Nära en tredjedel av landets kommuner upplever ett underskott i verksamheten och behöver skära ner på de kommunala verksamheterna. Detta beror på en sned fördelningspolitik, en skattepolitik och en bostadspolitik som gynnar de rika och de stora städerna. Denna utveckling måste bekämpas med en nationell progressiv politik för jämlikhet, just det som Vänsterpartiet arbetar för på riksplanet.

Väl medvetna om att det rör sig om en komplex problematik, och att V-representanterna i bildningsnämnden inte heller var eniga. så ställer sig dock en tydlig majoritet av våra parlamentariker bakom bildningsnämndens beslut rörande ovan beskrivna skolförändringar.

För Vänsterpartiets styrelse

Thomas Lundberg, ordförande

Vår Facebook-sida
Vår Facebook-sida
 • Vänsterpartiet ger pris till HBTQ-aktivister 3 november, 2019
  Vänsterpartiet tilldelar årets Jörn Svensson-pris till de båda hbtq-aktivisterna Abdolah Hoseini och Samiaullah Amiri. De får priset för sin öppna och orädda kamp för förändring av synen på hbtq-personer och för ökad hbtq-kunskap i Afghanistan och Sverige. Jörn Svensson-priset på 10 000 kronor är instiftat av Vänsterpartiets partistyrelse. Det delas årligen ut till enskilda personer eller […]
  Tommy Gabrielsson
 • Vänsterpartiet vill ha gratis medicin för mormor 2 oktober, 2019
  – Idag kan hjärtsjuka mormor hamna hos kronofogden för att hon inte har råd med medicinerna. Det är en skam för Sverige. Ingen äldre ska behöva ställas inför valet att betala räkningarna eller köpa nödvändig medicin, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Dagens högkostnadsskydd innebär att läkemedelskostnaderna kan uppgå till 2 300 kronor under […]
  jonwik
 • Ojämlikheten förstärks med regeringens budget 18 september, 2019
  Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson är djupt kritisk mot den budget som är ett resultat av regeringens samarbete med sina nya borgerliga samarbetspartners Centern och Liberalerna. –   I Socialdemokraternas Sverige sliter kvinnor ut sig i välfärden medan högavlönade och välbeställda män får stora skattesänkningar. Socialdemokraterna valde skattesänkningarna före välfärden, säger Ulla Andersson. Skattesänkningarna för höginkomsttagarna […]
  Tommy Gabrielsson