Om skolbeslutet i Bildningsnämnden den 22 maj

Bildningsnämnden, liksom övriga nämnder i kommunen har en ekonomi och verksamhet som inte är i balans. Kostnaderna överstiger resurserna. Få elever och förhållandevis stora lokaler är ett problem för skolverksamheten, som i längden undergräver kvalité och resurser.

Behovet av förändringar har föranlett en utredning som genomförts av bildningsförvaltningen som nyligen presenterade sitt förslag på åtgärder: Nedläggning av Ytterlännässkolan och att Grämestaskolan omvandlas till en F-3 skola från höstterminen 2020. Utredningen föreslår att antalet högstadieskolor i framtiden blir 2 (Gudmundrå och Höga Kustenskolan). Bollstaelever hänvisas från årskurs 7 till Gudmundrå, och elever från Nylandsområdet till Höga Kustenskolan. Elever årskurs 4-6 från Grämestaskolan hänvisas till Kramforsskolan. Antalet skolor i kommunen för yngre barn fortsätter att vara 9 st. Förslag till beslut om omstrukturering av kommunens förskolor kommer senare efter ytterligare utredning och omfattas inte av gårdagens beslut i bildningsnämnden.

Vänsterpartiet har på medlemsmöten och parlamentarikermöten analyserat utredningen och diskuterat alternativen till utredningens förslag. Kompletterande frågor har ställts till förvaltningen angående kostnader och möjliga andra besparingar och förändringar. Diskussionerna inom partiet har förts och olika uppfattningar har framkommit. Det har varit svårt att se några tillräckligt hållbara alternativ (pedagogiskt och ekonomiskt) till den utredning som bildningsförvaltningen genomfört.

Bakom beslutet gällande Ytterlännäs tror vi också att kvaliteten kan bli bättre då man kan använda resurserna mer effektivt, detta mot bakgrund av att det totala elevantalet sjunker på högstadiet. Gällande Grämesta så informerade förvaltningschefen att man efter inspektion av lokalerna bedömer att det går att flytta in två förskoleavdelningar i skolbyggnaden. En förskole-F-3 enhet på Grämesta kan då skapas.

I grunden har vi en nationell politik som missgynnar landsbygden. Nära en tredjedel av landets kommuner upplever ett underskott i verksamheten och behöver skära ner på de kommunala verksamheterna. Detta beror på en sned fördelningspolitik, en skattepolitik och en bostadspolitik som gynnar de rika och de stora städerna. Denna utveckling måste bekämpas med en nationell progressiv politik för jämlikhet, just det som Vänsterpartiet arbetar för på riksplanet.

Väl medvetna om att det rör sig om en komplex problematik, och att V-representanterna i bildningsnämnden inte heller var eniga. så ställer sig dock en tydlig majoritet av våra parlamentariker bakom bildningsnämndens beslut rörande ovan beskrivna skolförändringar.

För Vänsterpartiets styrelse

Thomas Lundberg, ordförande

Vår Facebook-sida
Vår Facebook-sida
 • Ekonom­isk jämlik­het får Sverige på fötter 6 oktober, 2020
  Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. – Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, […]
  jonwik
 • ”Nu får det vara slut på nedskärningar” 2 oktober, 2020
  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och […]
  jonwik
 • Vänsterpartiets kongress skjuts fram 21 mars, 2020
  På grund av coronapandemin har Vänsterpartiet beslutat att skjuta fram sin partikongress. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020. Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval som partiledare på kongressen. Beslutet om att skjuta fram kongressen innebär att han är kvar som partiledare till dess. […]
  Tommy Gabrielsson