Företrädare

Styrelse, för 2020

Thomas Lundberg, Ordförande

Eva Tånneryd, kassör

Petra Ödling, ledamot

Linda Isaksson, ledamot

Nina Orefjärd, ledamot

Karin Högström, ledamot

Svante Jönsson, ledamot

Karljohan Rahm, ersättare

Ingmari Georgsson, ersättare

 

Förtroendevalda i kommunens nämnder och styrelser i urval

Kommunfullmäktige:

Eva Tånneryd, gruppledare

Jon Björkman, Ledamot

Nina Orefjärd, ledamot

Karl-Johan Rahm, ledamot

Ulla Olofsson, ledamot

Ingmari Georgsson, ledamot

Eliaz Nässén, ersättare

Svante Jönsson, ersättare

Thomas Lundberg, ersättare

 

Bildningsnämnden: 

Thomas Lundberg, v ordf

Linda Isaksson, ordinarie

Karin Högström, ersättare

Svante Jönsson, ersättare

 

 

Välfärdsnämnden:

Anette Agrell, vice ordförande

Göran Fahlén, ledamot

Ulla Olofsson, ersättare

Jerry Overbeeke, ersättare

 

Kommunstyrelsen:

Jon Björkman, vice ordförande kommunstyrelsen, samt i KSAU

Nina Orefjärd, ordinarie

Marita Lundgren, ersättare

Göran Fahlén, ersättare

 

Produktionsnämnden:

Camilla Öhresten, v ordf

Karin Högström, ersättare

Svante Jönsson, ersättare

 

Överförmyndarnämnden:

Ingmari Georgsson, v ordf

Thomas Lundberg, ersättare

Vår Facebook-sida
Vår Facebook-sida
 • Ekonom­isk jämlik­het får Sverige på fötter 6 oktober, 2020
  Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. – Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, […]
  jonwik
 • ”Nu får det vara slut på nedskärningar” 2 oktober, 2020
  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och […]
  jonwik
 • Vänsterpartiets kongress skjuts fram 21 mars, 2020
  På grund av coronapandemin har Vänsterpartiet beslutat att skjuta fram sin partikongress. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020. Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval som partiledare på kongressen. Beslutet om att skjuta fram kongressen innebär att han är kvar som partiledare till dess. […]
  Tommy Gabrielsson