sida

Förtroendevalda i kommunens nämnder och styrelser

Kommunfullmäktige:

Victoria Jonsson, gruppledare

Jon Björkman, ledamot

Nina Orefjärd, ledamot

Karl-Johan Rahm, ledamot

Ingmari Georgsson, ersättare

Camilla Öhresten, ersättare

 

Bildningsnämnden: 

Victoria Jonsson, ordinarie

Karin Högström, ersättare

Jon Björkman, ersättare

 

Välfärdsnämnden:

Anette Agrell, vice ordförande

Göran Fahlén, ledamot

Ingmari Georgsson, ersättare

 

Kommunstyrelsen:

Jon Björkman, vice ordförande kommunstyrelsen, samt i KSAU

Victoria Jonsson, ordinarie

Nina Orefjärd, ersättare

 

Produktionsnämnden:

Karin Högström, vice ordförande

Camilla Öhresten, ersättare

 

Överförmyndarnämnden:

Ingmari Georgsson, vice ordförande

Thomas Lundberg, ersättare

Kopiera länk