• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Din trygghet är politikens ansvar!

 

Vad vill Vänsterpartiet i Kramfors?

En röst på Vänsterpartiet, lokalt, regionalt och nationellt ökar möjligheterna att genomföra ett framgångsrikt program för jämlikhet och klimatomställning!

Investera i klimatet

Vi har ingen tid att förlora. Inga nya bilar som drivs fossilt ska användas av kommunen efter 2025. Tillsammans gör vi trafiken i kommunen klimatsmartare. Krambos hyreshus ska göras energieffektivare och utrustas med solceller.

En välfungerande kollektivtrafik

Vi måste minska det privata bilåkandet. Vi vill ha en välfungerande kollektivtrafik med fler avgångar och låga priser. Vi vill anlägga fler gång och cykelvägar. Vi vill arbeta för en tågförbindelse på övre Ådalsbanan. Vi vill minska antalet flygplatser i länet.

Jämlik skola, en skola för alla

Vi har en skola med förutsättningar för att skapa jämlika förhållanden. Vi vill intensifiera arbetet mot destruktiva normer. Vi vill motverka stillasittande, stärka elevhälsovården och förebyggande insatser för att förhindra avhopp och hemmasittande. Vi vill pröva frukosterbjudande till alla skolbarn och erbjuda läxhjälp – extrastöd inom den samlade skoldagen. Bemanningen i skolan måste säkerställas genom ett prissatt program för rekrytering, utbildning, och bättre lönesättning.

Förebyggande insatser

Tidigt stöd i livet minskar riskerna för senare problem. Vi vill fortsätta stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och region med särskilda hembesöksprogram från familjecentral, och insatser för stöd till barn och elever som riskerar att falla mellan stolarna. Vi vill åter öppna en ungdomsgård. Mäns våld mot kvinnor, liksom arbetet mot hederskultur måste uppmärksammas mer.

Goda arbetsförhållanden

Kramfors erbjuder en god äldrevård. Alla ska ha rätt till heltidsarbete, men Vänsterpartiet är också för att pröva arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom exempelvis socialtjänst och äldrevård, där problem med arbetsmiljö och höga sjuktal kan förekomma. Vårt långsiktiga mål är 6 timmars arbetsdag som ny norm nationellt.

Övrigt

Vi har också idéer och förslag för hållbar turism, kultursatsningar, boende, matproduktion
och mycket mer!

Kopiera länk