Vänsterpartiet i Kramfors

En nationell budget som skulle göra skillnad i Kramfors

För några veckor sedan lade Vänsterpartiet fram en sin nationella skuggbudget, en plan för jämlikhet och grön omställning. Från att tidigare varit ett av världens mest jämlika länder, har vi kommit att ligga i topp bland de länder där klyftorna ökar snabbast. Alla politiska partier i Sveriges riksdag pratar om att vi måste värna välfärden och att vi måste minska klyftorna men i praktiken går utvecklingen i motsatt riktning . Regeringens och dess samarbetspartier C och L beslut att ta bort den s.k. Värnskatten (en extra statlig skatt om 5 % för alla som tjänar över 56 000 kr) visar att man inte menar något allvar med jämlikhetspolitiken.
I Sverige idag pratas det om en kris i både regioner och landsting. Organisationen Sveriges kommuner och landsting konstaterar i sin ekonomirapport från oktober 2019 att staten måste ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd. Vi känner det i vår egen kommun, vi drabbas av både en försämrad sjukvård men även förändringar som sker i kommunen. Kommunens ekonomi är kärv och det innebär att vi tar och kommer fortsätta ta beslut som på olika sätt försämrar för våra kommunmedborgare bara för att klara ekonomin. Vi i Vänsterpartiet Kramfors ingår i den politiska majoriteten och tvingas att administrera en nationell högerpolitik som drabbar kommuner och regioner. Ändå har vi valt att sitta i majoritet med S och ta ansvar för en så bra utveckling som möjligt för kommunen, trots sviktande nationellt statligt stöd.
Men det finns ett alternativ. Vänsterpartiets nationella skuggbudget skulle innebära en ökning av de generella statsbidragen. Det skulle ge Kramfors kommun 35 miljoner kronor mer 2020. Till det kommer ett antal reformer som alla syftar till att omfördela pengar i vårt samhälle, exempelvis att sänka skatten för alla lång- och medelinkomsttagare och att personer med sjuk- och aktivitetsersättning samt ålderspensionärer inte ska betala mer skatt än arbetande personer. Samtidigt vill vi införa en ny förmögenhetsskatt och en höjd skatt på stora kapitalvinster och vinstutdelningar. Förutom reformer för ökad jämlikhet innehåller budgeten också betydande medel för klimatomställningsåtgärder.
Det finns bara ett parti som inte bara pratar om att minska klyftorna utan också föreslår reformerna för att få att åstadkomma det. Ett parti som inser att välfärden inte kommer att hålla om inte staten skjuter till mer medel. Om Vänsterpartiets skuggbudget blev verklighet skulle det vända den negativa utvecklingen och på nytt börja bygga ett mer rättvist Sverige med minskande klyftor.
Nästa val har vi alla chansen att välja Vänsterpartiet för samhällets bästa!

Om skolbeslutet i Bildningsnämnden den 22 maj

Bildningsnämnden, liksom övriga nämnder i kommunen har en ekonomi och verksamhet som inte är i balans. Kostnaderna överstiger resurserna. Få elever och förhållandevis stora lokaler är ett problem för skolverksamheten, som i längden undergräver kvalité och resurser.

Behovet av förändringar har föranlett en utredning som genomförts av bildningsförvaltningen som nyligen presenterade sitt förslag på åtgärder: Nedläggning av Ytterlännässkolan och att Grämestaskolan omvandlas till en F-3 skola från höstterminen 2020. Utredningen föreslår att antalet högstadieskolor i framtiden blir 2 (Gudmundrå och Höga Kustenskolan). Bollstaelever hänvisas från årskurs 7 till Gudmundrå, och elever från Nylandsområdet till Höga Kustenskolan. Elever årskurs 4-6 från Grämestaskolan hänvisas till Kramforsskolan. Antalet skolor i kommunen för yngre barn fortsätter att vara 9 st. Förslag till beslut om omstrukturering av kommunens förskolor kommer senare efter ytterligare utredning och omfattas inte av gårdagens beslut i bildningsnämnden.

Vänsterpartiet har på medlemsmöten och parlamentarikermöten analyserat utredningen och diskuterat alternativen till utredningens förslag. Kompletterande frågor har ställts till förvaltningen angående kostnader och möjliga andra besparingar och förändringar. Diskussionerna inom partiet har förts och olika uppfattningar har framkommit. Det har varit svårt att se några tillräckligt hållbara alternativ (pedagogiskt och ekonomiskt) till den utredning som bildningsförvaltningen genomfört.

Bakom beslutet gällande Ytterlännäs tror vi också att kvaliteten kan bli bättre då man kan använda resurserna mer effektivt, detta mot bakgrund av att det totala elevantalet sjunker på högstadiet. Gällande Grämesta så informerade förvaltningschefen att man efter inspektion av lokalerna bedömer att det går att flytta in två förskoleavdelningar i skolbyggnaden. En förskole-F-3 enhet på Grämesta kan då skapas.

I grunden har vi en nationell politik som missgynnar landsbygden. Nära en tredjedel av landets kommuner upplever ett underskott i verksamheten och behöver skära ner på de kommunala verksamheterna. Detta beror på en sned fördelningspolitik, en skattepolitik och en bostadspolitik som gynnar de rika och de stora städerna. Denna utveckling måste bekämpas med en nationell progressiv politik för jämlikhet, just det som Vänsterpartiet arbetar för på riksplanet.

Väl medvetna om att det rör sig om en komplex problematik, och att V-representanterna i bildningsnämnden inte heller var eniga. så ställer sig dock en tydlig majoritet av våra parlamentariker bakom bildningsnämndens beslut rörande ovan beskrivna skolförändringar.

För Vänsterpartiets styrelse

Thomas Lundberg, ordförande

EU-val 26 maj

Nu på söndag den 26 maj är det sista chansen att rösta på Vänsterpartiet i EU-valet.

Malin Björk är vårt första namn på listan, men om alla NI som brukar rösta V, går och gör det så får vi minst 2 kamrater som vi kan skicka till Bryssel.

Vänsterpartiet gör skillnad. Vi för samma politik där som hemma. KLIMAT OCH MILJÖ är prio 1, men effektiva insatser här måste kombineras med arbete för JÄMLIKHET. Vi arbetar mot LOBBYISM och vi är för ett Europa som ska vara bra för alla och inte bäst för de rika.

Vi arbetar mot rascism och extremism och naturligtvis är vi för en human migrationspolitik!

RÖSTA V!!

EU-val

Den 26 maj går vi till val igen. Partiets första namn är Malin Björk. Går det bra för V, så kan vi skicka 2 vänsterpartister till parlamentet. Vänsterpartister har gjort skillnad i många frågor och bedrivit aktiv opinionsbildning och tagit viktiga initiativ i miljöfrågor och i jämställdhetsfrågor. Vänsterpartiet prioriterar miljö-klimat dvs det nödvändiga och avgörande omställningsarbetet. Vi kommer också att vara en kraft mot den högervåg som drar genom europa. Det är viktigt att alla som brukar rösta på Vänsterpartiet också röstar för V i EU-valet. Klimatarbetet i EU måste skärpas ytterligare: Hela samhället måste ställas om, ekonomin ska styras in mot klimatinvesteringar, flyget ska beskattas och handeln med utsläppsrätter måste skärpas. De som släpper ut mest måste betala för konsekvenserna! En ökad jämlikhet i Sverige, i Europa och i världen är också en nödvändighet för att omställningsarbetet ska kunna fungera. En röst på V i EU-valet är en röst för detta arbete!

 

MAKTSKIFTE 2022

– Västern ställde helt enkelt ett ”skall”- krav som inte var förhandlingsbart eller acceptabelt för oss, säger Thomas Näsholm (socialdemokrat).

Detta är ett citat från allehanda.se, i en artikel om det ”historiska” samarbetet som nu inleds mellan moderater, socialdemokrater och liberaler. Med denna konstellation lyckas man samla 21 mandat av fullmäktiges 41 mandat. Vänsterns ”skallkrav” för samverkan var att V skulle få ta hand om vice kommunstyrelseordförandeposten. Ett rimligt krav med tanke på att V gått starkt framåt till drygt 14 procent, och socialdemokraterna å sin sida tappat drygt 10 procent till under 38. För övrigt gällde för V samma poster som under tidigare mandatperioder. V och S har samverkat sedan 1998.

Väljarna ville i år ha en tydligare vänsterpolitik och gav fler röster än nånsin till Vänsterpartiet i Kramfors. Den politik som vi önskar se skulle också ha en starkare vänsterprägel: försök med 6 timmars arbetsdag för vissa hemtjänstgrupper med höga sjukskrivningstal, försök med reducerad arbetstid för socialarbetare i utsatt position (där vakanserna nu är skrämmande höga pga att det är svårt att rekrytera, och där de sk konsultkostnaderna skenar). Satsningar på fler förebyggande aktiviteter för att förhindra de skenande kostnaderna för HVB-placerade barn. Översyn av kostnaderna för kollektivtrafiken och billigare biljettpriser för unga och äldre. Reducering av arvoden till politiker mm.

Men – socialdemokraterna i Kramfors föredrar ett samarbete åt höger, hellre än att släppa på politiska poster (som dessutom är arvoderade, och prenumereras på av S). Socialdemokraterna inledde diskussionerna med att understryka att det inte var aktuellt med att förhandla om ordförandeposter i bildningsnämnd (BKU), välfärdsnämnd (BAS), kommunstyrelse, ej heller vice ordf-posten i kommunstyrelse. Dvs man var inte beredda på att släppa på ”makten” trots drygt 10% nedgång i rösteantalet. En för oss obegriplig inställning. En betydande andel av förlorade röster har sannolikt dessutom gått till SD (sverigedemokraterna), vilket torde stämma till eftertanke.

Nåväl. Socialdemokraterna, som tappat 3 mandat, tar ett principlöst steg högerut och samverkar med ännu en förlorare i kommunvalet 2018 dvs Moderata samlingspartiet, som backat 1 mandat ned till 3. Detta hellre än att samverka med ett starkare Vänsterparti.
Vänsterpartiet i Kramfors är stärkta av valframgångarna.

Vi kommer att bedriva en aktiv oppositionspolitik och förbereda oss än mer för ett maktskifte i kommunen 2022. Med många nya medlemmar arbetar vi för ett jämlikt Kramfors för alla!

Nu vinner vi valet!

Det går bra för Vänsterpartiet ! Allt fler medlemmar strömmar till. Allt fler förstår att Vänsterpartiet är det enda partiet som konsekvent står för en politik för jämlikhet och en ekonomi för alla, inte bara för de rika. V är också bästa miljöparti och vi har de skarpaste förslagen för en samhällsutveckling utan fossil förbränning. Vårt samhälle måste byggas om i grunden för att dämpa klimatkrisen och detta budskap för Vänsterpartiet fram i sina program. Kom med oss i denna utveckling, en nödvändig utveckling mot ökad ekonomisk och social jämlikhet och rättvisa, en förutsättning för också ett effektivare klimatarbete.

följande dagar finns vi med vårt tält och vårt valmaterial på Torget i Kramfors:

Fredag 17 aug. 11-18

lördag 18 aug. 11-15

fredag 24 aug

lördag 25 aug

fredag 31 aug

lördag 1 september kl 11-15:  Musik Great Hansson, Duo Vox, scenvagn . Tal och presentation av lokala kandidater. Vår riksdagskandidat Christina Höj Larsen mm

fredag 7 sept 11-18

lördag 8 sept 11-15

SÖndag 9 sept.  Val!

1 maj

nu är det 1a maj igen! Vi träffas på torget i Kramfors! Se annons!

Viktiga möten februari – mars

19 februari 

Medlemsmöte då vi fortsätter framtagande av lokalt program för valåret 2018. Vi träffas kl 18.30 på lokalen, Kungsgatan 1 i Kramfors. Välkomna. Ta gärna med någon vän eller annan intresserad av partiet och kommunalt arbete. Politik ska göras lokalt och tillsammans kan vi göra skillnad

8 mars

På biblioteket anordnas 8:e marsfirande, Internationella kvinnodagen. Då får Kramfors besök av

Fatemeh Khavari . Endast 17 år gammal lyckades Fatemeh Khavari få tusentals människor med sig i sin kamp för att stoppa utvisningar av ensamkommande. Nu har hon fyllt 18 år men fortsätter kämpa med samma glöd och mod. Hon är känd som talesperson för Ung i Sverige och inititaivtagaren till sittstrejken som började på Mynttorget i Stockholm hösten 2017. I ett samtal med Anna Norvell berättar Fatemeh Khavari om livet, engagemanget och politiken.

Ahmad Ahmadi -Talar om kvinnors kamp för frihet i Afghanistan. Ahmad Ahmadi är journalist och fotograf, bosatt i Kramfors, ursprungligen från Afghanistan. Och medlem av Vänsterpartiet

Kramfors efter #metoo – Kvinnliga Kramforspolitiker läser upp anonyma vitnessmål från uppropet #imaktenskorridorer

Arrangörer är NBV, Ådalens Afrikagrupp, Kramfors Bibliotek, IOGT-NTO, Internationella Kvinnoförbundet

Ny styrelse 2018 och Ny kommunlista för höstens val!

 

Den 10 februari 2018 så hade Vänsterpartiet i Kramfors Årsmöte. Och valkonferens

Den gamla styrelsen avtackades och en ny styrelse utsågs. Nina Orefjärd valdes till ordförande, Svante Jönsson blev kassör. Ledamöter för övrigt: Karin Högström, Karljohan Rahm, Camilla Öhresten och  Jon Björkman som ersättare.

 

På Valkonferensen fastställdes Vänsterpartiet i Kramfors kommunala lista:

 1. Jon Björkman
 2. Nina Orefjärd
 3. Christina Olofsson
 4. Karljohan Rahm
 5. Eva Tånneryd
 6. Ulla Olofsson
 7. Ingmari Georgsson
 8. Eliaz Nässén
 9. Svante Jönsson
 10. Thomas Lundberg
 11. Camilla Öhresten
 12. Sebastian Gunnesson
 13. Gun Larsson
 14. Gunilla Sjölund
 15. Lennart Johansson
 16. Monika Sundström
 17. Torsten Berglund
 18. Inga Britt Sparring
 19. Leif Georgsson
 20. Jill Blomqvist
 21. Jan Wallin

Jonas Sjöstedt kommer till Kramfors. Möte 19 oktober kl 18 på Babelsberg

Sveriges ekonomi går bra, men det är långt ifrån alla som får ta del av det. Under lång tid har klyftorna ökat. Ändå vill Socialdemokraterna bevara det skattesystem som de borgerliga partierna riggade för de rika. Nu behövs en politik som tar problemen med de ekonomiska klyftorna på allvar. Sverige behöver en ekonomisk politik för alla, inte bara de rikaste. Jonas Sjöstedt berättar om hur vi kan bygga ett bättre och rättvisare Sverige.

 

Så, Välkomna på möte med Jonas i Kramfors torsdagen den 19 oktober kl 18. Vi träffas på Babelsberg. Bjud med vänner och andra intresserade!. Öppet möte, med frågor, samtal, fika och föredrag. Se Facebook-evenemang!

 

1 2 3 14

Vår Facebook-sida

Vår Facebook-sida

Arkiv

 • Vänsterpartiet ger pris till HBTQ-aktivister 3 november, 2019
  Vänsterpartiet tilldelar årets Jörn Svensson-pris till de båda hbtq-aktivisterna Abdolah Hoseini och Samiaullah Amiri. De får priset för sin öppna och orädda kamp för förändring av synen på hbtq-personer och för ökad hbtq-kunskap i Afghanistan och Sverige. Jörn Svensson-priset på 10 000 kronor är instiftat av Vänsterpartiets partistyrelse. Det delas årligen ut till enskilda personer eller […]
  Tommy Gabrielsson
 • Vänsterpartiet vill ha gratis medicin för mormor 2 oktober, 2019
  – Idag kan hjärtsjuka mormor hamna hos kronofogden för att hon inte har råd med medicinerna. Det är en skam för Sverige. Ingen äldre ska behöva ställas inför valet att betala räkningarna eller köpa nödvändig medicin, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Dagens högkostnadsskydd innebär att läkemedelskostnaderna kan uppgå till 2 300 kronor under […]
  jonwik
 • Ojämlikheten förstärks med regeringens budget 18 september, 2019
  Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson är djupt kritisk mot den budget som är ett resultat av regeringens samarbete med sina nya borgerliga samarbetspartners Centern och Liberalerna. –   I Socialdemokraternas Sverige sliter kvinnor ut sig i välfärden medan högavlönade och välbeställda män får stora skattesänkningar. Socialdemokraterna valde skattesänkningarna före välfärden, säger Ulla Andersson. Skattesänkningarna för höginkomsttagarna […]
  Tommy Gabrielsson