En nationell budget som skulle göra skillnad i Kramfors

För några veckor sedan lade Vänsterpartiet fram en sin nationella skuggbudget, en plan för jämlikhet och grön omställning. Från att tidigare varit ett av världens mest jämlika länder, har vi kommit att ligga i topp bland de länder där klyftorna ökar snabbast. Alla politiska partier i Sveriges riksdag pratar om att vi måste värna välfärden och att vi måste minska klyftorna men i praktiken går utvecklingen i motsatt riktning . Regeringens och dess samarbetspartier C och L beslut att ta bort den s.k. Värnskatten (en extra statlig skatt om 5 % för alla som tjänar över 56 000 kr) visar att man inte menar något allvar med jämlikhetspolitiken.
I Sverige idag pratas det om en kris i både regioner och landsting. Organisationen Sveriges kommuner och landsting konstaterar i sin ekonomirapport från oktober 2019 att staten måste ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd. Vi känner det i vår egen kommun, vi drabbas av både en försämrad sjukvård men även förändringar som sker i kommunen. Kommunens ekonomi är kärv och det innebär att vi tar och kommer fortsätta ta beslut som på olika sätt försämrar för våra kommunmedborgare bara för att klara ekonomin. Vi i Vänsterpartiet Kramfors ingår i den politiska majoriteten och tvingas att administrera en nationell högerpolitik som drabbar kommuner och regioner. Ändå har vi valt att sitta i majoritet med S och ta ansvar för en så bra utveckling som möjligt för kommunen, trots sviktande nationellt statligt stöd.
Men det finns ett alternativ. Vänsterpartiets nationella skuggbudget skulle innebära en ökning av de generella statsbidragen. Det skulle ge Kramfors kommun 35 miljoner kronor mer 2020. Till det kommer ett antal reformer som alla syftar till att omfördela pengar i vårt samhälle, exempelvis att sänka skatten för alla lång- och medelinkomsttagare och att personer med sjuk- och aktivitetsersättning samt ålderspensionärer inte ska betala mer skatt än arbetande personer. Samtidigt vill vi införa en ny förmögenhetsskatt och en höjd skatt på stora kapitalvinster och vinstutdelningar. Förutom reformer för ökad jämlikhet innehåller budgeten också betydande medel för klimatomställningsåtgärder.
Det finns bara ett parti som inte bara pratar om att minska klyftorna utan också föreslår reformerna för att få att åstadkomma det. Ett parti som inser att välfärden inte kommer att hålla om inte staten skjuter till mer medel. Om Vänsterpartiets skuggbudget blev verklighet skulle det vända den negativa utvecklingen och på nytt börja bygga ett mer rättvist Sverige med minskande klyftor.
Nästa val har vi alla chansen att välja Vänsterpartiet för samhällets bästa!

Vår Facebook-sida
Vår Facebook-sida
 • Ekonom­isk jämlik­het får Sverige på fötter 6 oktober, 2020
  Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. – Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, […]
  jonwik
 • ”Nu får det vara slut på nedskärningar” 2 oktober, 2020
  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och […]
  jonwik
 • Vänsterpartiets kongress skjuts fram 21 mars, 2020
  På grund av coronapandemin har Vänsterpartiet beslutat att skjuta fram sin partikongress. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020. Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval som partiledare på kongressen. Beslutet om att skjuta fram kongressen innebär att han är kvar som partiledare till dess. […]
  Tommy Gabrielsson