Okategoriserade

Medlemsmöte den 14 april

Den 14 april så är det samling i lokalen på Kungsgatan 1 i Kramfors. Vi detaljplanerar den närmaste månadens aktiviteter kring 1:a maj och kring eu-valet. Kom och var med, det är nu det behövs insatser, eftersom vi skall märkas.

Målet för våra aktiviteter närmaste tiden är att få människor att vilja gå och rösta, och rösta vänster! Europas högerkrafter, antifeminism, fascism och unkna nationalism behöver pressas tillbaka

Medlemsmöte den 17 februari

Den 17 februari är det dags för möte igen. Vi ska bland annat fastställa kommunlistan, vilket innebär att vi bestämmer vilka namn som ska stå med samt i vilken ordning de ska stå. Ta chansen att vara med och påverka!

Övriga frågor är planering inför årsmöte, 8 mars och fortsatt arbete med våra ”tre-punkts-program”.

 

Väl mött på partilokalen klockan 18 för fika så drar vi igång mötet klockan 18.30.

Välbesökt medlemsmöte

Kort referat från måndagens möte.

Vi var ett tiotal personer, varav några nya, som i måndags fick lyssna till information om Överförmyndarnämnden och Barn-kultur-och utbildningsnämnden. Leif Georgsson och Jon Björkman redogjorde för respektive nämnds ansvarsområden och vilka utmaningar som finns framöver.
Antalet ärenden om tillsättande av god man eller förvaltare har ökat de senaste åren, och det behövs fler som kan ställa upp på dessa uppdrag.
Inom BKU är det fortfarande tufft ekonomiskt. Frågan om lokaler eller lärare kommer återigen att ställas på sin spets.
Vi lär få anledning att lyfta dessa frågor igen framöver.
Närmast i planeringen ligger nu ett eventuellt besök av Christina Höj Larsen, vår integrations/migrationspolitiska taleskvinna och riksdagsledamot. Förhoppningen är att hon kan komma den 18 november (alltså samma dag som vårt nästa planerade medlemsmöte).
Den 23 november är det dags för distriktets höstkonferens. Den hålls i år i Ånge. Ombud från Kramfors är James Hurst, Camilla Öhresten och Eliaz Nässén. Hör av dig om du vill åka med! Vi samåker från Kramfors.
I övrigt börjar vi tala om vilka som kan och vill stå på våra vallistor. Är du intresserad av att få chansen att vara med och praktiskt påverka Kramfors utveckling? Ta kontakt med någon i partiföreningen!
Vi ses den 18 november!

Möte den 21 oktober

Vi fortsätter tala om Vänsterns visioner och mål med Kramfors.

Vi börjar diskussionen om vilka som ska stå på våra listor inför valet.

Självklart är du välkommen att delta i dessa diskussioner även om du inte är medlem. Din åsikt gör skillnad!

 

Partilokalen på Kungsgatan i Kramfors. Fika från klockan 18, mötet börjar 18.30.

Hbt-frågorna intresserar inte våra folkvalda politiker

”Hittills har det inte funnits något intresse för frågorna och det är skälet till att inget har gjorts.”

”Jag brukar säga att i en värld full av krig bejakar vi kärleken.”

”Vi har inte gjort så mycket och det beror på att vi inte haft kunskapen.”

”Frågan är för mig ointressant. Man gör en alldeles för stor affär av det här, det finns andra grupper i samhället som behöver mer stöd.”

”Vi gör inte så mycket för tillfället, men välkomnar alla initiativ som synliggör mångfalden i samhället.”

”Det är inte en jätte het fråga, skolan är nog viktigare för många.”

Handlar det om vindkraft? Tillgänglighet? Utbyggnad av kollektivtrafiken? Miljöfrågor? Skövling av regnskogen? Pensionssystemet?

Nej, det handlar om arbetet för alla människors lika värde, rättigheter och möjligheter. Det handlar om livsmiljön och livskvalitén för homo,-bi, och -transpersoner i Västernorrland.

Det handlar om hur viktigt det är för våra folkvalda politiker att arbeta för att ingen ska behöva gömma sig i garderoben, ta sitt liv på grund av sin könsidentitet eller flytta från länet för att kunna/våga leva med den man älskar.

Det handlar om pinsam ovilja att inhämta kunskap, tydligt ointresse och faktiskt ren och skär ovilja att ens erkänna gruppens existensberättigande.

I runda slängar talar vi om 25 000 personer i Västernorrland.

Människor som på ett eller annat sätt inte tillhör majoriteten. Flator, transpersoner, bögar och allt däremellan. 25 000 potentiella röster…?

Hur ska jag som hbt-person känna att mina politiker tar mina behov på allvar? Hur ska en transperson på gymnasiet känna att det är självklart att leva kvar i sin hemkommun? Hur ska människor som inte tillhör normen ens kunna överväga att flytta till Västernorrland? Om jag är intresserad av att engagera mig politiskt – vilket utav partierna ska jag välja för att känna mig trygg, förstådd och respekterad?

Skulle någon godta liknande svar om det handlade om sjukvårdsfrågor? Utbildning? Budget? Skulle du tycka att det var okey, att de människor som ska företräda dig i kommunens beslutande församling, uttryckte samma okunskap och ointresse i frågor som rör barnomsorgen i kommunen?

Det är inte okey. Och jag tror inte på er som säger att ”frågan är viktig” förrän ni visar det i handling.

Ni hade chansen i Kramfors i samband med stadsfesten. Det stod alla fritt att bättra på sin kunskap med hjälp av RFSL. Vart var ni?

Ni hade chansen under Prideveckan i Sundsvall. Vart var ni?

Ni har chansen varje dag att lyfta luren. Skicka ett mail. Ta del av människors berättelser. Intressera er! Inhämta kunskap.

Skulle man vara lite cynisk så skulle man kunna tro att det inte finns intresse av att skaffa sig kunskap.

Jag utmanar er!

När ni får samma fråga igen om ett år – se till att ha något att komma med! Jag vill inte se ett till svar som ”jag brukar säga att i en värld full av krig bejakar vi kärleken” eller ”hittills har det inte funnits något intresse för frågorna och det är skälet till att inget har gjorts.”

Det kan väl inte krävas att det sitter en flata i fullmäktige för att någon ska komma på att lyfta hbt-frågor, eller?”

Maria Thunberg
ordförande (V) Kramfors och initiativtagare till KomUt Kramfors

Vänsterpartiet förordar försiktighets-principen

Hälften av all fisk vi konsumerar i världen kommer från kommersiella fiskeodlingar. Fisken som odlas matas med fiskmjöl men också med sojaproteiner. Fiskmjölet kommer från annan fisk som inte alltid är matfisk, men som är viktig för ekosystemet av andra skäl. Sojaodling bedrivs i huvudsak i Sydamerika och bidrar till avverkningen av regnskog.

För att få fram odlad matfisk, på våra breddgrader i huvudsak lax, så åtgår 2-3 gånger så mycket fisk i form av fiskmjöl, än den framodlade fisken. Det är ett tungt argument för att uppleva skepsis inför den odlade fisken. Ett annat skäl att vara tveksam är den övergödning man kan befara och som det rapporteras om på flera håll i världen, med förstörda vatten, döda bottnar, och algblomning, inte minst från våra egna breddgrader, och Världsarvet Höga Kusten. Detta är både ett lokalt och regionalt problem eftersom detta sker i den redan övergödda östersjön.

Men fiskodlingar kan enligt Naturskyddsföreningen också stundtals vara positiva. Det kan handla om exempelvis odlingar av musslor och ostron eller odling av fisk i urlakade vattendrag, i sjöar som drabbats av vattenregleringar. Det finns också kravmärkta odlingar där man har kontroll på den lokala vattenmiljön och på vilka typer av foderfiskar som används.

Fiskodling bedrivs i Höga kustenområdet och expansion planeras av verksamheten. Länsstyrelsen ska fatta beslut. Som vanligt borde man tillämpa försiktighetsprincipen, det vill säga kan man inte med säkerhet visa att miljöpåverkan lokalt är liten betydelse, så verkar det rimligt att undvika expansion, i naturarvsområdet Höga Kusten, men även i andra vattenområden som kan ta skada av sedvanlig kommersiell fiskodling. Hur ser kontrollerna ut av vattenbruksverksamheten? De som ska fatta beslut, besitter de den kompetens och kunskap som är nödvändig? Odlare har ett intresse av att beskriva problemen som små, och boenden i området har diametralt motsatt uppfattning, dvs odlingarna skapar övergödningsproblem. Objektiv kunskap borde vara möjlig att presentera.

Vår uppfattning är att kommersiell fiskodling bör bedrivas med stor restriktivitet i känsliga vattenområden, att försiktighetsprincipen skall tillämpas enligt ovan, och att samhället i allt högre grad måste ställa höga miljökrav på odlingar, så att dessa bedrivs enligt ekologiska och hållbara principer. Vi förordar därför att den planerade expansionen av odlingarna som planeras i dagsläget avslås, tills större och entydigare kunskap inhämtats och presenterats.

Maria Thunberg, ordf Vänsterpartiet Kramfors

Göran Wåhlstedth, ordf Vänsterpartiet Ö-vik

Thomas Lundberg, Distriktsordf V, Västernorrland

Vänsterpartiets dag i Umeå med sommartal av Jonas

18 augusti 12.00 – 16.00 på Gammlia i Umeå

Tal av Jonas Sjöstedt, partiordförande, Ulla Andersson ekonomiskpolitisk talesperson, Mia Grip, gruppledare i Västerbottens läns landsting och Tamara Spiric, kommunalråd och gruppledare i Umeå kommun.

Musik och underhållning. Integrationsprojektet PREI lagar och säljer mat från olika kulturer. Barnaktiviteter med bl.a. gratis hästskjuts. Bagarstugan håller öppet. Povapå-smide. Trevliga vänsterpartister.

Aktiviteterna håller på hela eftermiddagen och varvas med tal. Jonas Sjöstedt talar kl 14.

Alla är varmt välkomna!
Sommartal

Glad Sommar!

Styrelsen vill tacka för den här terminen och hälsa er alla välkomna till en något annorlunda sommaravslutning. I år bjuder vi på ett gediget informationspass om HBTQ-personers livsvillkor och diskussioner kring begränsande normer som finns i vårt samhälle. Detta passar väl in med partiets motion om hbt-certifiering av Ådalsskolan och är också ett led i att göra Kramfors till en mer inkluderande och öppen plats att leva på.

Vi ses på royalbiografen i Kramfors kl 12 på Lördag den 15 Juni. Välkomna till en utvecklande och lärorik dag! Ta gärna med en vän!
15 juni Kramfors

Vår Facebook-sida
Vår Facebook-sida
 • Ekonom­isk jämlik­het får Sverige på fötter 6 oktober, 2020
  Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. – Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, […]
  jonwik
 • ”Nu får det vara slut på nedskärningar” 2 oktober, 2020
  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och […]
  jonwik
 • Vänsterpartiets kongress skjuts fram 21 mars, 2020
  På grund av coronapandemin har Vänsterpartiet beslutat att skjuta fram sin partikongress. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020. Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval som partiledare på kongressen. Beslutet om att skjuta fram kongressen innebär att han är kvar som partiledare till dess. […]
  Tommy Gabrielsson