Program i korthet 2018-2022

DET ÄR VÅR TUR NU!
Samhällets reformer ska gå till de som har störst behov! Ingen ska behöva fara illa på grund av neddragningar i arbetslöshetsunderstöd, utförsäkringar, bristande samordning mellan myndigheter, dåliga arbetsförhållanden inom hemtjänst och socialtjänst, bristande stöd i skolan till utsatta elever…

Vänsterpartiet i Kramfors anser därför att……
• Det är dags att fokusera på jämlikhet och stöd och insatser för de som har störst behov!
• Det är dags att pröva på 6-timmars arbetsdag som heltidsnorm på utsatta arbetsplatser inom hemtjänst och socialtjänst!
• Alla barn ska trivas och kunna klara skolan med godkända betyg!
• Det är dags att skolbarnen i kommunen erbjuds en läxfri fritid genom läxhjälp inom den samlade skoldagen.
• Vi måste intensifiera arbetet med att ge tidigt stöd till utsatta barn och unga.
• Det är dags att alla ska ha rätt till heltidsarbetstid i den kommunala organisationen
• Det är dags att se överarbetsformerna inom hemtjänsten, så att arbetsmiljön förbättras och sjukskrivningstalen minskar.
• Det är dags att se till att kommunen tar rejäla steg fram mot ett fossilfritt samhälle. Inga nya bilar som drivs med fossila bränslen ska användas av kommunen efter 2025. Vi vill att Kramfors skall vara fossilfritt senast 2040.
• Kommunala resor med flyg skall kraftigt begränsas till förmån för tågresande.
• Det är dags att förse hela kommunen med bredband, en förutsättning för landsbygdsboende.
• Det är dags att höja ambitionerna då det gäller ekologisk upphandling (50 % av livsmedel år 2020) och då det gäller billig och tillgänglig kollektivtrafik.
• Det är dags att ytterligare öppna upp de kommunala arbetsplatserna och tillgängliggöra dessa för nyanlända som har behov av att komma in på arbetsmarknaden. Och att utmana det privata näringslivet att göra det samma!
• Det är dags att tillsammans med regionsjukvården och Sollefteå kommun ta steg mot sammanhållna vårdområden, dvs sjukvård och hemtjänst i tät samverkan.

Vår Facebook-sida
Vår Facebook-sida
 • Ekonom­isk jämlik­het får Sverige på fötter 6 oktober, 2020
  Vänsterpartiet föreslår i sin höstbudgetmotion en kraftig omfördelning mellan rika och fattiga för att ha råd med permanenta och väl tilltagna satsningar på den gemensamma välfärden. – Vår budget syftar till att bryta den farliga trenden med ökade klyftor som regeringen blundar för. Ojämlikhet skapar ett samhälle som inte funkar bra. Vänsterpartiet inte bara inser, […]
  jonwik
 • ”Nu får det vara slut på nedskärningar” 2 oktober, 2020
  Många kommuner tvingas till fortsatta nedskärningar i förskolan, skolan, idrottsverksamhet och äldreomsorg de närmaste åren. Kommunpengarna i regeringens budget räcker långtifrån. – Nu får det vara slut på nedskärningarnas tidevarv. Det eviga jagandet efter pengar har redan fått allvarliga konsekvenser i verksamheterna. Vill vi upprätthålla en värdig äldrevård för mormor och ha bra skolor och […]
  jonwik
 • Vänsterpartiets kongress skjuts fram 21 mars, 2020
  På grund av coronapandemin har Vänsterpartiet beslutat att skjuta fram sin partikongress. Istället för i maj hålls kongressen 29 oktober till 1 november 2020. Jonas Sjöstedt har tidigare meddelat att han inte ställer upp för omval som partiledare på kongressen. Beslutet om att skjuta fram kongressen innebär att han är kvar som partiledare till dess. […]
  Tommy Gabrielsson